Veřejné zakázky města Pardubice Profil zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV.

Systémové číslo VZ P14V00000058
Datum zahájení 21.5.2014 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek 9.6.2014 13:00:00
Zadavatel Městský obvod I
Stav VZ byla zrušena
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení

Dokumenty veřejné zakázky

NázevPožadovaná registraceUveřejněno
Výzva k podání cenové nabídky [pdf, 682.74 kB] Ne 21.05.2014 10:48:23
Návrh smlouvy o dílo [doc, 150 kB] Ne 21.05.2014 10:48:27
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - Průvodní zpráva [pdf, 378.44 kB] Ne 21.05.2014 10:48:29
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - Situace širších vztahů [pdf, 629.64 kB] Ne 21.05.2014 10:48:30
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - Koordinační situace [pdf, 1.07 MB] Ne 21.05.2014 10:48:31
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - ZOV [pdf, 498.42 kB] Ne 21.05.2014 10:48:33
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - ZOV 1. část [pdf, 139.34 kB] Ne 21.05.2014 10:48:34
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - ZOV 2. část [pdf, 146.71 kB] Ne 21.05.2014 10:48:37
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - ZOV 3. etapa [pdf, 133.8 kB] Ne 21.05.2014 10:48:39
Příloha č. 6 - Dokladová část [pdf, 29.75 MB] Ne 21.05.2014 10:48:40
Příloha č. 6 - PD - Výkaz výměr - titulní list [pdf, 170.67 kB] Ne 21.05.2014 10:48:42
Příloha č. 6 - PD - Výkaz výměr SO 103 [xls, 167 kB] Ne 21.05.2014 10:48:44
Příloha č. 6 - PD - Výkaz výměr SO 401 [xls, 75.5 kB] Ne 21.05.2014 10:48:45
Příloha č. 6 - PD - Výkaz výměr SO 601 [xls, 28 kB] Ne 21.05.2014 10:48:47
Příloha č. 6 - PD - SO 103 technická zpráva [pdf, 468.24 kB] Ne 21.05.2014 10:48:48
Příloha č. 6 - PD - SO 103 situace stavby s výškopisem [pdf, 2.24 MB] Ne 21.05.2014 10:48:50
Příloha č. 6 - PD - SO 103 příčný řez A-A [pdf, 203.6 kB] Ne 21.05.2014 10:48:51
Příloha č. 6 - PD - SO 103 příčný řez B-B [pdf, 140.03 kB] Ne 21.05.2014 10:48:53
Příloha č. 6 - PD - SO 103 příčný řez C-C [pdf, 154.72 kB] Ne 21.05.2014 10:48:54
Příloha č. 6 - PD - SO 103 příčný řez D-D [pdf, 195.49 kB] Ne 21.05.2014 10:48:56
Příloha č. 6 - PD - SO 103 příčný řez E-E [pdf, 155.67 kB] Ne 21.05.2014 10:48:57
Příloha č. 6 - PD - SO 103 příčný řez F-F [pdf, 323.19 kB] Ne 21.05.2014 10:48:58
Příloha č. 6 - PD - SO 103 příčný řez G-G [pdf, 197.84 kB] Ne 21.05.2014 10:49:00
Příloha č. 6 - PD - SO 103 příčný řez H-H [pdf, 283.88 kB] Ne 21.05.2014 10:49:01
Příloha č. 6 - PD - SO 103 příčný řez I-I [pdf, 166.46 kB] Ne 21.05.2014 10:49:03
Příloha č. 6 - PD - SO 103 vzorový výkres uliční vpusti [pdf, 382.38 kB] Ne 21.05.2014 10:49:04
Příloha č. 6 - PD - SO401 titulní list [pdf, 144.03 kB] Ne 21.05.2014 10:49:06
Příloha č. 6 - PD - SO401 technická zpráva [pdf, 207.34 kB] Ne 21.05.2014 10:49:07
Příloha č. 6 - PD - SO401 titulní list TZ [pdf, 240.01 kB] Ne 21.05.2014 10:49:08
Příloha č. 6 - PD - SO401situace [pdf, 681.95 kB] Ne 21.05.2014 10:49:09
Příloha č. 6 - PD - SO401 uložení kabelů [pdf, 215.88 kB] Ne 21.05.2014 10:49:11
Příloha č. 6 - PD - SO 601 technická zpráva [pdf, 205.77 kB] Ne 21.05.2014 10:49:12
Příloha č. 6 - PD - SO 601 inventarizace zeleně [pdf, 315.25 kB] Ne 21.05.2014 10:49:14
Příloha č. 6 - PD - SO 601 inventarizace zeleně - soupis [xls, 45 kB] Ne 21.05.2014 10:49:15
Příloha č. 6 - PD - SO 601 návrh zeleně - situace [pdf, 312.55 kB] Ne 21.05.2014 10:49:16
Příloha č. 6 - Soupis příloha PD [pdf, 119.71 kB] Ne 21.05.2014 10:49:17
Stavební povolení [pdf, 5.05 MB] Ne 21.05.2014 10:49:19
Zadávací dokumentace (doplňující informace - opraven název akce) [doc, 537 kB] Ne 21.05.2014 15:03:11
Dodatečná informace č. 1 [pdf, 67.63 kB] Ne 05.06.2014 10:43:48
Oznámení o zrušení zadávacího řízení [pdf, 190.14 kB] Ne 11.06.2014 15:48:58