Veřejné zakázky města Pardubice Profil zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor Stav
Oprava střechy podchodu M 112 Karlovina v Pardubicích SKOS s.r.o. 196 993,32 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy  
Sanace jímek podchodu Sv. Anny M 122 v Pardubicích SKOS s.r.o. 199 594,07 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy  
Oprava lávky u lázní a oprava pochodu Sladkovského v Pardubicích FARMET spol. s r.o. 197 417,50 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy  
Oprava mostu pod Vinicí a oprava lávky pod Krajskou nemocnicí v Pardubicích Building Expert s.r.o. 196 569,80 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy  
Oprava povrchů zastávky MHD u trati ČD, ulice Hlaváčova v Pardubicích KOVIG K+P, s.r.o. 196 415,38 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy  
Oprava povrchů na zastávce MHD nadjezd u nemocnice, ulice Hlaváčova v Pce ELBIS CZ s.r.o. 194 964,92 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy  
Sanace stropu v podchodu M 112 Karla IV. v Pardubicích Building Expert s.r.o. 185 755,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy  
Oprava propustku na cyklostezce Pardubice - Počáply LOUČKA Pardubice s.r.o. 191 497,24 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy  
Oprava dešťového svodu nadjezdu M 117 Štrossova, Pardubice KRAJČ - STAVITELSTVÍ s.r.o. 194 699,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor dopravy  
Dodatek č.1 ke smlouvě o užívání prostor Dos 2 000 000,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář primátora VZ byla zadána