Veřejné zakázky města Pardubice Profil zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Rámcová smlouva o poskytnutí cateringových služeb

Zadavatel Statutární město Pardubice
Odbor Kancelář primátora
Vítězný dodavatel A.C.in s.r.o.