Veřejné zakázky města Pardubice Profil zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor Stav
ADM - výměna kanalizace a rozvodů vody - PD astalon s.r.o. 157 500,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
Bělehradská 513 - nutné opravy a stavební úpravy NP v 1. NP INSTAV Hlinsko a.s. 1 210 919,35 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic VZ byla zadána
Nerudova 1651 - výměna zvonkového tabla KTS integra s.r.o. 156 541,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
Varšavská 23 - odstranění havarijního stavu STAKVO s.r.o. 120 214,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
Ohrazenická 162 - odstranění havarijního stavu Navara Pardubice s.r.o. 120 173,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
Oprava volného bytu - Závodu Míru 1835 Agrostav Pardubice a.s. 171 512,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
Oprava volného bytu - Závodu Míru 1835 STAKVO s.r.o. 188 630,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
Oprava volného bytu - E. Košťála 1013 KTS integra s.r.o. 175 699,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
REalizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - stavba "Pardubice Dubina - přel kvn - SMP UMOIII, č. EP-12-2001780" ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 600 798,00 Kč Městský obvod III   VZ byla zadána
Na Záboří 223 - změna způsobu vypátění a ohřevu TUV INSTAL s.r.o. 5 124 947,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic VZ byla zadána