Veřejné zakázky města Pardubice Profil zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor Stav
Olympijský park Pardubice 2016 – zajištění elektrifikace lokality Park Na Špici Pardubice RENTAL.CZ s.r.o. 899 262,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor školství, kultury a sportu VZ byla zadána
Areál K Dolíčku - odkanalizování sociálního zařízení Roning spol. s r.o. 558 133,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic VZ byla zadána
Bělehradská 389 - oprava elektroinstalace Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 525 252,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic VZ byla zadána
Oprava volného bytu - ul. Husova 1118 Navara Pardubice s.r.o. 147 505,18 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
Rekonstrukce trávníkových ploch v Tyršových sadech Služby města Pardubic a.s. 515 500,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic VZ byla zadána
Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Neumanna - PD PRODIN a.s. 810 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic VZ byla zadána
Revitalizace veřejné zeleně náměstí a ulic Bohdanečská a J. Potůčka v Trnové Zahradní architektura Pardubice s.r.o. 711 194,10 Kč Městský obvod VII   VZ byla zadána
MŠ Grusova 448 - oprava chodníků v areálu MŠ AUTUS I. spol. s r.o. 199 310,10 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
Budova U Divadla 828 - demontáž, nové kotvení, úprava napojení a zprovoznění 12 ks stávajících klimatizačních jednotek MAXIMUM s.r.o. 105 660,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic  
Oprava volného bytu v čp. 947 ul. J. Zajíce SBF s.r.o. 175 402,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic