Veřejné zakázky města Pardubice Profil zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor Stav
MŠ K Polabinám - výměna oken a dveří Ladislav Sokol - OKNA-DVEŘE-INTERIÉRY 1 598 506,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek VZ byla zadána
Prodloužení levého odbočovacího pruhu v ul. Sukova třída v Pardubicích EUROVIA CS, a.s. 561 928,78 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek VZ byla zadána
Oprava fasády a klempířských prvků - budova radnice - č.p. 1 Pernštýnské nám. - z Wernerova nábřeží Obnova památek, s.r.o. 541 832,41 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek VZ byla zadána
Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ulice, zastávky na náměstí Republiky - DPS CODE spol. s r.o. 950 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek VZ byla zadána
Dostihové závodiště Pardubice – rekonstrukce zavlažovacího systému I. etapa 1. část Hydro-X s.r.o. 1 635 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek VZ byla zadána
Dodávka kancelářského papíru pro Magistrát města Pardubic v období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014 BÜROPROFI s.r.o.   Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek VZ byla zadána
Dodání užitkového automobilu AUTO IN s.r.o. 642 050,84 Kč Městský obvod VII   VZ byla zadána
Sekací traktor Kubota G 23 HD s příslušenstvím Vladimír Kostelecký 624 991,00 Kč Městský obvod VII   VZ byla zadána
Ošetřování veřejné zeleně Služby města Pardubic a.s. 975 810,00 Kč Městský obvod II   VZ byla zadána
Likvidace komunálního odpadu (přistavování velkoobjemových kontejnerů, obsluha a výsyp odpadkových košů a košů na psí exkrementy) Služby města Pardubic a.s. 925 000,00 Kč Městský obvod II   VZ byla zadána