Veřejné zakázky města Pardubice Profil zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor Stav
Rámcová smlouva malířské práce zrušeno   Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka VZ byla zrušena
Provedení kontroly zadávání veřejných zakázek Havel, Holásek a Partners s.r.o. 413 219,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka  
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Revitalizace parku Na Špici - projektová dokumentace" Atelier M1 architekti, s r. o. 150 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta  
Reambulace účelové mapy povrchové situace DTMMP Geovap, spol. s r. o. 200 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta  
Výsyp odpadkových košů 2013 Služby města Pardubic a.s. 965 934,00 Kč Městský obvod I   VZ byla zadána
Prodloužení tech.podpory virtuálního prostředí VMware Xanadu, a.s. 57 676,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor informačních technologií  
Klimatizace kanceláří 2NP + 4NP budovy č.p 828 Elklima s.r.o., Češkova 1740, Pardubice 942 513,00 Kč Statutární město Pardubice Kancelář tajemníka VZ byla zadána
Poskytování služby manažera bezpečnosti informací na rok 2013 (kontinuální odborná podpora v oblasti ochrany informací) VIAVIS a.s. 154 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek  
Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích, stavební objekt Galerie Café - DPS New Visit s.r.o. 198 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek  
Komunikační propojení MOK v ul. Kpt. Bartoše a OK u hypermarketů PRODIN a.s. 389 000,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek