Veřejné zakázky města Pardubice Profil zadavatele

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
www.pardubice.eu

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

Vyhledávání zakázek Archiv veřejných zakázek v minulých letech
Název veřejné zakázky Vítězný dodavatel Cena bez DPH Zadavatel Odbor Stav
Výměna poškozené podlahy v tělocvičně Obchodní akademie Štefánikova 325 MARHOLD a.s. 879 459,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek VZ byla zadána
Oprava-výměna oken a dveří - východní strana Jungmannova 2550 v Pardubicích CHRPA stavební společnost s r o. Pardubice 229 132,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek  
Rozpracování technického řešení přístavu Pardubice dle požadavků ŘVC ADONIX. spol. s r.o. 188 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta  
Asistence při přípravě procesu participace Ing. arch. Petr Klápště 107 200,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta  
Urbanistická studie lokality Nová Cihelna Jih Ing. arch. Magda Srpová 123 967,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta  
Územní studie na lokalitu S. K. Neumanna - doplnění MIXAGE s.r.o. 160 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta  
Manuál vnějšího architektonického řešení a detailu Loděnice v souvislostech projektu revitalizace parku Na špici Atelier M1 architekti, s.r.o. 125 000,00 Kč Statutární město Pardubice Odbor hlavního architekta  
Poskytnutí virtuální aukční síně PROe.biz a souvisejících služeb v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 Sentinet s.r.o. 188 500,00 Kč Statutární město Pardubice Oddělení veřejných zakázek  
Seč trávníků Služby města Pardubic a.s. 999 900,00 Kč Městský obvod III   VZ byla zadána
Údržba a opravy místních a účelových komunikací Služby města Pardubic a.s. 1 500 000,00 Kč Městský obvod III   VZ byla zadána